HomeHome PromotionPromotion VouchersVouchers ServicesServices LINE Official AccountLINE Official

SEARCH

Recommend Keywords : Product Code , Product Name

About Us

Mission

Why SLC?

SLC สยามเลเซอร์ คลินิก สถานพยาบาลความงาม ที่ได้รับความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ จากผู้ที่ต้องการประสบการณ์จาก “ความสวย” มาตลอดระยะเวลากว่า 17 ปี ด้วยความชำนาญจากทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ ทั้งทางด้าน ผิวพรรณ ศัลยกรรม ตกแต่ง ทั่วเรือนร่าง ประกอบกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ถูกคัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ปลอดเชื้ออุปกรณ์ทาง การแพทย์ด้วยมาตรฐานสากล (Fully Automatic Autoclave) ได้รับการรับรองเครื่องมือ แพทย์จากองค์การอาหารและยา ของประเทศไทย และ สหรัฐอเมริกา ตลอดจนสถานที่ให้บริการมีความสะอาดได้มาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข

SLC มุ่งมั่นในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เป็นที่น่าพึงพอใจ และ ปลอดภัย ผู้ที่ได้เข้ามารับบริการ จึงมีความเชื่อมั่น ตลอดจนถึงการบอกต่อ ทำให้มีผู้เข้ามารับบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง “เพราะเราจริงใจเลือกสรรเทคโนโลยีที่ดีที่สุด..เพื่อคุณ”

SLC ยินดีให้คำปรึกษาปัญหาความงามทั่วเรือนร่าง

ใบหน้า
ผิวพรรณ
รูปร่างสัดส่วน
ศัลยกรรม

Awards Medical

2006 : Awarded No.1 in number of Facial Reshaping procedures per - formed in Thailand

2008 - 2009 : Awarded in No.1 who use Vaser Lipo has most cases for VASER Lipo Selection in Thailand evaluted by number of Vaser disable accessories bought from VASER’s distributor from June 2008 to May 2009

2010 : Awarded in No.1 in apprececiation for top tip Fraxel user in 2010 (ข้อมูลจาก Reliant Tech's Distributor)

2010 : Awarded in Recognition of Vision and Leadership in Ultherapy Treatment

2010 : Awarded in No.1 in appreciation for top tip Fraxel user. (ข้อมูลจาก Reliant Tech's Distributor)

2012 – 2016 : Awarded in No.1 who use Ulthera Transducer has most cases for Ulthera in Thailand evaluated by number of Ulthera Transducer bought from Ulthera’s distributor

2014 : Awarded No1. of Allergan HA Fillers most Valued Customer (2014) from Allergan (Thailand) Co.,Ltd.

2014 : Awarded No1. of Dysport's most Valued Customer (2014) from A.Menarini (Thailand) Limited (Botulinum Toxin Tppe A,UK)

Awarded No1. of Endotine Forehead & Ribbon most Valued Customer (2016) from Genicon Co., Ltd.

Awarded “Golden Record Award Top 3 Country (Thailand), the skin care clinic who has performed the most number of Ulthera in Thailand, award received in Indonesia.

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว