HomeHome PromotionPromotion VouchersVouchers ServicesServices LINE Official AccountLINE Official

SEARCH

Recommend Keywords : Product Code , Product Name

Careers

รายละเอียดตำแหน่งงาน :: Patient Advisor 2 อัตรา

คุณสมบัติ :

 

รับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Patient Advisor

ประจำสาขา ทองหล่อ  จำนวน 2 อัตรา


ติดต่อคุณนุ่น 086-409-4899

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

 • บุคลิกภาพดี

 • รักงานบริการ

 • ยิ้มแย้มแจ่มใส

 • มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี

 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 • มีไหวพริบ เรียนรู้ไว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

 • มีวุฒิภาวะการรับผิดชอบสูง

 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ใน Computer ได้

 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ:

 • ประกันอุบัติเหตุ

 • ประกันสุขภาพ

 • ประกันสังคม

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • เครื่องแบบพนักงาน

 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี

 • เที่ยวประจำปี และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

 • สิทธิในการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน

 • สิทธิในการทำหัตถการทั่วไป, หัตถการประเภทเลเซอร์ และการผ่าตัดศัลยกรรมในราคาพนักงาน

 • สิทธิค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา

 • สิทธิค่าเล่าเรียนบุตร

 • สิทธิเบิกค่าเดินทาง

 • โบนัสประจำปี

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

 • ให้คำปรึกษาด้านความงาม มีไหวพริบด้านการขาย
 • รับผิดชอบหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Education Level :

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

Job Function :

การจัดการบริการ, ฝ่ายขาย

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ประจำสาขาทองหล่อ

ติดต่อ :

-