รายละเอียดตำแหน่งงาน :: Product Designer

คุณสมบัติ :
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิก Photoshop, Illustrator, 3D และโปรแกรมด้านกราฟฟิกอื่น ๆ ได้ดี
 • มีไอเดียที่สร้างสรรค์ บริษัทให้อิสระในด้านความคิด และการดีไซน์ แต่ยังคงอยู่ใน Concept ของแบรนด์
 • เป็นคนที่ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และไม่ปิดกั้นความคิดของตัวเองจากผู้อื่น


หน้าที่และรายละเอียดของงาน:
 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าใหม่ของบริษัทฯ ให้มีความสวยงาม ทันสมัย น่าใช้ และเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์
 • ปรับปรุงแบบบรรจุภัณฑ์เดิมของสินค้า ให้มีความทันสมัย สวยงาม และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

        สวัสดิการ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เที่ยวประจำปี และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • สิทธิในการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
 • สิทธิในการทำหัตถการทั่วไป, หัตถการประเภทเลเซอร์ และการผ่าตัดศัลยกรรมในราคาพนักงาน
 • สิทธิค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา
 • สิทธิค่าเล่าเรียนบุตร
 • สิทธิเบิกค่าเดินทาง
 • โบนัสประจำปี
        **กรุณาส่ง Port Folio แนบพร้อมใบสมัครเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา**
 

Education Level : ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
Job Function : งานออกแบบ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (เอกมัย)
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ : 02-381-2651-3 ต่อ 301 Email : panadda.n@slc-group.com
 
   
ติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสาร โปรโมชั่น SLC Siam Laser Clinic บน Facebook คลิกที่นี่!!
Share LINE it! Tweet Share

Call center : 02-714-9555
Line ID : @SLCclinic
Mon-Sun 10:00 - 20:00