HomeHome PromotionPromotion VouchersVouchers ServicesServices LINE Official AccountLINE Official

SEARCH

Recommend Keywords : Product Code , Product Name

Clinic Service
“ miraDry ” เทคโนโลยีใหม่ ! แก้ไขปัญหากลิ่นไม่พึ่งประสงค์ และเหงื่ออย่างตรงจุด
18 มิ.ย 2562 17:52 น. | เปิดอ่าน 9,047

ปัญหาเรื่องกลิ่น   และเหงื่อ   ถือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักสำคัญ  ที่ทำให้ใครหลายคนเกิดความกังวลใจในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือ การทำงานการเข้าสังคมพบปะผู้คน หรือแม้กระทั่งปัญหาใส่เสื้อแล้วเห็นเป็นรอยคราบ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำย่อมส่งผลต่อความมั่นใจในการใช้ชีวิต และยังส่งผลกระทบทั้งด้านส่วนตัวและการเข้าสังคม ทำให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตลดลง 

“เหงื่อ” เกิดขึ้นได้อย่างไร?

ผิวหนังของมนุษย์จะประกอบไปด้วยต่อมเหงื่อที่สำคัญ 2 ต่อมด้วยกัน ชนิดที่สร้างเหงื่อ เรียกว่า ต่อม Eccrine (Eccrine sweat gland) และ ชนิดสร้างกลิ่นเรียกว่า ต่อม Apocrine(Apocrine sweat gland) ซึ่งแต่ละต่อมมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป

1.ชนิดที่สร้างเหงื่อ เรียกว่า ต่อม Eccrine ( Eccrine sweat gland ) เป็นต่อมที่อยู่บนผิวหนัง มีหน้าที่ผลิตเหงื่อเมื่ออุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นเพื่อคลายความร้อนในร่างกายในเหงื่อจะมีน้ำและเกลือ เป็นหลัก และจะระเหยเมื่ออุณหภูมิในร่างกายเย็นตัวลง (ต่อมเหงื่อ)

2.ชนิดสร้างกลิ่น เรียกว่า ต่อม Apocrine ( Apocrine sweat gland ) เป็นต่อมที่อยู่ในบริเวณที่มีขนขึ้นมาก เช่น รักแร้ หรือหัวหน่าว จะผลิตของเหลวสีขาวขุ่นคล้ายน้ำนมออกมาเมื่อเกิดความเครียด และเมื่อสัมผัสกับเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังจะทำให้เกิดกลิ่นขึ้น (ต่อมกลิ่น)

“ กลิ่น ” เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

โดยปกติเหงื่อที่หลั่งออกจากต่อมเหงื่อจะไม่มีกลิ่น ส่วนกลิ่นตัวนั้นเกิดจากต่อมกลิ่น  Apocrine (Apocrine sweat gland) ซึ่งพบมากได้ที่บริเวณรักแร้ และ หัวหน่าว สารที่หลั่งจากต่อมกลิ่นนี้ประกอบด้วยกรดไขมันหลายชนิดมีลักษณะเหลวข้นไม่มีสี เมื่อหลั่งออกมาด้านนอกจะถูกเชื้อแบคที่เรียที่ผิวหนังเปลี่ยนเป็นแอมโมเนีย ซึ่งเป็นสารที่มีกลิ่น การมีเหงื่อและกลิ่นตัวที่มากหรือแรง (Osmidrosis) ซึ่งการมีกลิ่นตัวแรงนั้นอาจมีร่วมกับภาวะเหงื่ออกมากหรือไม่ก็ได้ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดกลิ่นที่แตกต่างกันไป เช่นเชื้อชาติ กรรมพันธุ์ อากาศที่ร้อนอบอ้าว อาหารที่กินเป็นอาหารที่มีไขมันมากเกินไปหรือเป็นอาหารกลิ่นฉุน กลิ่นแรง รวมทั้งฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงช่วงวัยรุ่นก็มีส่วนด้วย

" miraDry" เทคโนโลยีใหม่ แก้ไขปัญหากลิ่น และเหงื่ออย่างตรงจุด
   ออกแบบมาสำหรับผิวบอบบางอย่างผิวใต้วงแขนโดยเฉพาะ  
!

หลักการทำงานของ miraDry ตัวเครื่องจะปล่อยพลังงานไมโครเวฟขนาด 5.8 จิกกะเฮริต์ (GHz) ที่ได้รับการปรับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการรักษา ส่งพลังงานอย่างแบบแม่นยำ (Precisely targeted energy) ลงไปสู่บริเวณชั้นหนังแท้และชั้นไขมัน พลังงานที่ถูกสะท้อนกลับจากชั้นไขมันจะถูกเพิ่มความเข้มข้น   โดยรวมกับพลังงานที่ปล่อยจากหัวของเครื่องอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันตัวเครื่องจะปล่อยความเย็นแบบไฮโครเซรามิคอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผิวหนังในขณะที่ความร้อนกำลังทำงาน เพื่อลงไปกำจัดต่อมกลิ่น และต่อมเหงื่อสาเหตุของการเกิดกลิ่นตัวแรงและการเกิดเหงื่อ บริเวณใต้ผิวหนังชั้นไขมันกับชั้นหนังแท้อย่างแม่นยำ ให้หยุดการทำงานอย่างถาวร ขณะเดียวกันก็ยับยั้งการทำงานของรากขน ลดปัจจัยที่ทำให้เกิดกลิ่นอับขึ้นได้ด้วยอีกเช่นกัน 

 กายวิภาคของต่อมเหงื่อใต้วงแขน

 ( Eccrine sweat gland )       

 •  ขับเหงื่อ

 •  มีปลายเปิดอยู่ผิวหนัง

 •  เป็นเส้นประสาทอัตโนมัติชนิด Cholinergic                                                                                                                                          

 ( Apocrine sweat gland )

 • ขับสารหลั่งเหลวที่มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบ​

 • มีปลายเปิดสู่ช่องขน

 • ​ เป็นเส้นประสาททอัตโนมัติชนิด Adrenergic       

                                                                                                                     
ลดเหงื่อ

ระบบการทำงานของ miraDry 


กลิ่นตัว

ขั้นตอนการทำ “ miraDry ” มีดังนี้

1.แพทย์จะทำการฉีดยาชาบริเวณรักแรทั้ง 2 ข้าง เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการทำ MiraDry

รักแร้ เหงื่อ
2.แพทย์จะทำการใช้เทมเพลทเพื่อวัดขนาดของต่อมเหงื่อ และวาดลายเพื่อกำหนดตำแหน่งยิงคลื่น
บริเวณรักแร้ทั้ง 2 ข้าง

ลดเหงื่อ
3.แพทย์ทำการรักษาโดยการใช้เครื่อง miraDry ยิงคลื่นความร้อนลงไปตามตำแหน่งจนครบทั้งหมด
โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 40-50 นาที/ข้าง

ลดกลิ่นตัว

วิธีการดูแลหลังการทำ m
iraDry มีดังนี้

 • ประคบเย็นเป็นระยะเวลา 15-30 นาที

 • รับประทานยา เมื่อมีอาการปวด หรือบวม

 • งดกิจกรรมแรงๆ หรือออกกำลังกาย 2-3 วัน

 • รักษาความสะอาด โดยการใช้สบู่เหลว เพื่อป้องกันแบคทีเรีย

 • งดทาโรออน 2-3 วันแรก หลังจากการทำ MiraDry

 miraDry เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาดังนี้

 • ที่ปัญหากลิ่นอันไม่พึ่งประสงค์

 • ผู้ที่มีภาวะเหงื่อออกมาก บริเวณใต้รักแร รวมถึงผู้ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็น Hyperhidrosis

 • ผู้ที่แพ้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย โรออน 

 • ผู้ที่มีปัญหา “เสื้อผ้ามีคราบเหลืองบริเวณใต้วงแขน”

 • ผู้ที่ไม่อยากฉีด Botulinum Toxin (โบทูไลนัม ท็อกซิน) เพื่อลดเหงื่อหรือลดกลิ่นรักแร้เป็นประจำ

  การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ miraDry
 

 •  งดโกนขน อย่างน้อย 1 อาทิตย์


 ผลลัพธ์ที่ได้ หลังจากการ ทำ miraDry 

 • แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นอันไม่พึ่งประสงค์ 50-70 %

 • แก้ปัญหาเหงื่อออกบริเวณใต้วงแขน

 • ช่วยยับยั้งการทำงานของรากขน ลดปัจจัยที่ทำให้เกิดกลิ่นอับขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

 • ช่วยให้บริเวณรักแร้กระจ่างใสขึ้น

 • เมื่อต่อมเหงื่อและต่อมกลิ่นถูกทำลายไปแล้วก็จะไม่กลับมาเติบโตอีก


ข้อดีของการทำ miraDry

 • ไม่ต้องผ่าตัด อาจจะมีการเจ็บจากการฉีดยาชาเพียงเล็กน้อย

 • ไม่ต้องพักฟื้น ทำแล้วสามารถกลับบ้านได้ทันที

 • แพทย์สามารถปรับระดับพลังงานหรือกำหนดขอบเขตบริเวณที่ทำการรักษาเพื่อลดอาการข้างเคียงและเพื่อประสิทธิผลสูงสุดของการรักษา

 

miraDry ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์ และผลงานวิจัย จึงทำให้มั่นใจต่อการรักษา

 •  miraDry ยังได้รับการพิสูจน์ จากงานวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการลดเหงื่อใต้วงแขน 2 งานหลัก Randomized: FDA Approval Study, Gen 2 device , Commercial: Canada Study, Gen 3 device

 • แต่เดิมนั้นการรักษากลิ่นและเหงื่อด้วยการผ่าตัดถือว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ แต่จากงานนวิจัยที่ตีพิมพ์ ใน J Cosmet Dermatol.2018;1-8 โดย YANG ET AL. เปรียบเทียบการรักษาโดยวิธีการดูดไขมัน การใช้ laser และการใช้คลื่น Microwave โดยเครื่อง MiraDry – USA พบว่าการรักษากลิ่นและเหงื่อด้วยคลื่นไมโครเวฟนั้นได้ผลดีที่สุด คนไข้ใช้เวลาพักพักฟื้นน้อยหรือแทบไม่ต้องพักฟื้นเลย โอกาสกลับมาเป็นซ้ำต่ำกว่าการทำ laser รวมทั้ง complication ก็น้อยด้วย

 • ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาไทย และ FDA สหรัฐอเมริกาสำหรับใช้รักษาเพื่อลดเหงื่อ กลิ่นตัวและขนบริเวณใต้วงแขนแบบถาวร

 • มีผู้เข้าบริการด้วยเครื่องนี้มากกว่า100,000 ราย

 • miraWave® เป็นเทคโนโลยีที่มีการจดสิทธิบัตร ที่ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพ

มีกลิ้นตัว ทำยังไง 


ข้อจำกัดของการทำเครื่อง m
iraDry

 •  ผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ  หรือใส่อวัยวะเทียมภายในร่างกาย

 •  ผู้ที่มีร่างกายผอมมาก ๆ เนื่องจากชั้นไขมันน้อย

 •  ผู้ที่รักแร้ลักษณะโค้งๆ เนื่องจากจะยากต่อการรักษา

 •  ผู้ชายที่เข้ารับบริการ ขนบริเวณรักแร้จะหายไปเกือบถึง 70 %

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Call Center : +66 2 714 9555
Whatsapp : +66 96 116 0806
Facebook : SLCclinic
Skype : SLCclinic 
LINE : @SLCclinic
เพิ่มเพื่อน

                                 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Call Center : +66 2 714 9555

Whatsapp : +66 96 116 0806

Facebook : SLCclinic

Skype : SLCclinic

LINE : @SLCclinic

เพิ่มเพื่อน

Related Services