HomeHome PromotionPromotion VouchersVouchers ServicesServices LINE Official AccountLINE Official

SEARCH

Recommend Keywords : Product Code , Product Name

News & Press
ประกาศ! ผู้เข้ารอบโครงการศัลยกรรมแปลงโฉม Makeover by SLC Season 5
21 มิ.ย 2560 13:28 น. | เปิดอ่าน 6,902

นับตั้งแต่ที่ SLC Siam Laser Clinic ได้ก่อตั้งโครงการ ศัลยกรรมแปลงโฉม ตั้งแต่ Makeover by SLC Season 1 (ปี 2013) โดยเราเป็นสถานพยาบาลความงามครบวงจรที่แรก ที่คิด ริเริ่ม โครงการนี้ เพราะเราเล็งเห็นว่าสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตนั้นคือ “โอกาส” อยากให้ทุกคนได้มองเห็นโอกาสของตัวเองที่มีมากขึ้น ปรับเปลี่ยนมุมมองของชีวิตจากทัศนคติที่ดีโดยเกิดขึ้นจากใจของตัวเอง

 
 

คุณคือผู้เข้ารอบ! Makeover by SLC Season 5

ปัจจุบัน โครงการศัลยกรรมแปลงโฉมได้เดินทางมาถึง Makeover by Season 5 ที่ทางเราได้เปิดโอกาสรับสมัครให้ผู้ที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลง ได้เข้าร่วมกิจกรรมกันเข้ามา และ ทางเราได้ทำการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมโดยทีมแพทย์ มีจำนวนทั้งสิ้น 50 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. กชพร ไทรเมือง
2. ศิริญา เกล็ดพงษ์ษา
3. วาสนา เรืองเอี่ยม
4. นาฎยา อันคำ
5. อมิตา ผลดี
6. นุชจรี ธรรมชาติ
7. สุนิสา จิตต์เจริญวงศ์
8. เปมิกา ทัศนมาลี
9. วิภาดา เจริญศึกษา
10. จรรยา สีคำเทา
11. นางสาว ศลิษา บัวสด
12. พิทักษ์ เรียงทอง
13. มุกดา เอี่ยมทอง
14. วิมลพรรณ กิจทวีพานิชย์
15. กมลพร แช่ลิ้ม
16. อนุรักษ์ สมศรี
17. ศรัญญา เถาว์โมลา
18. ชุติมา สุขเกตุ
19. อารียา อันทะสา
20. อริสรา ติรณสวัสดิ์
21. นิธิวัจน์ จันทนา
22. ปวริศา ทนหมัด
23. ณัฐมณฑ์ อุ่มยืนยง
24. นภาพร คำจะนา
25. กุลณัฐ ขจรกาญจนรักษ์
26. พุทธพร พรหมดี
27. เฉลิมชัย นพสุวรรณ
28. เอมภัทรา วัชรเมธากุล
29. ขวัญฤดี ปัจฉิม
30. ลภัสรดา วังชัย
31. อุมาพร ดวงเด่น
32. กาญจนา แก้วใส
33. อริศรา บุญสวัสดิ์
34. พรพิชชา ชมภู่
35. จีรวรรณ คำนวน
36. ทอฝัน เลวดีพงศ์
37. หทัยรัตน์ จันทร์เล็ก
38. ทัศนลักษณ์ อุดมศิริโภคิน
39. อนุรักษ์ มูลศรี
40. พัชรีญา ตาแก้ว
41. อมรรัตน์ อ่อนศรี
42. จีรนันท์ สวนชูโต
43. สุรภา สังขการุณ
44.  ปวีณา ไชยกูล
45. พชรวรรณ ศรีไพ
46. กาญจนา โพธิวงค์
47. กมลชนก  จักรทิพย์
48. นิสสรณ์ บุตศรี
49. พัชญาภา เหลืองวิภาค
50. จิรกวีร์ แหนพันธ์
 

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ท่านจะต้องยืนยันตัวตนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
-  ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น
- เบอร์โทรติดต่อกลับ
- ที่อยู่
- อีเมล

ส่งมาที่ อีเมล Inboxslc@gmail.com ภายในวัน ศุกร์ ที่ 30 มิ.ย. 60 โดย ทางเราจะทำการติดต่อกลับไปทาง Email ของคุณอีกครั้ง


การเปลี่ยนแปลง คือ จุดเริ่มต้นที่ดีเสมอ ขอขอบคุณทุกท่านที่มองเห็นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Call Center : +66 2 714 9555

Whatsapp : +66 96 116 0806

Facebook : SLCclinic

Skype : SLCclinic

LINE : @SLCclinic

เพิ่มเพื่อน

Related News & Press

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว