HomeHome PromotionPromotion VouchersVouchers ServicesServices LINE Official AccountLINE Official

SEARCH

Recommend Keywords : Product Code , Product Name

News & Press
''SLC Spatz Slim'' ประกาศผลผู้เข้ารอบแรก 50 ท่าน
30 พ.ย. 2558 18:15 น. | เปิดอ่าน 3,722

ถึงเวลาประกาศผล!! ผู้เข้ารอบแรก 50 คน ใน “โครงการ SLC Spatz Slim”
มีคนสนใจเข้าร่วมปรับพฤติกรรมเพื่อลดน้ำหนักกับเราเยอะมากจริงๆค่ะ วันนี้เราเลยได้ทำการคัดเลือกผู้ที่มี น้ำหนักเกินมาตรฐาน  รวมถึง ตัดสินจากเหตุผลที่คุณอยากลดน้ำหนัก เรียกได้ว่าแต่ละท่าน มีความตั้งใจ และ มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่ออยากเปลี่ยนรูปร่างให้ดูดี น้ำหนักลดลงภายในระยะเวลา 1 ปี

Spatz Slim
รายชื่อผู้เข้ารอบแรก  50  ท่าน
1. พจนารถ เนตรน้อย
2. อินทิรา โง้วลิ่มฮวด
3. ศิรินทร์รัตน์ วรรณพฤกษ์
4. กฤษณา นิ่มละมูล
5. อนุเทพ ด้วงนุช
6. ดิฐวัฒน์ กฤติเดชกำธร
7. ณัฐพงษ์ จิณะเสน
8. ภาคภูมิ ภูษา
9. รัชชนก ผดุงพจน์
10. ศุภาลัย บุญบำรุง
11. รมัณยา สระบดี
12. บุษราคัม คำหาญ
13. ชลกนก พยัตวิภูสูง
14. ฐานิตดา พลจางวาง
15. อรรณพ วรวานิช
16. ทัศนา สัพโส
17. ศิริธิชา สมบูรณ์
18. จริยากุล พรมทา
19. ชณัฐพร ตะกรุดสงฆ์
20. บุญเจิญ ศรีสุข
21. อารีรัตน์ ฉ่ำเอกฉัตร
22. มัลลิกา ถีสูงเนิน
23. อานนท์ เกตุแก้ว
24. ปนัสยา กุลเรือง
25. พรนภา นนตะแสน
26. วารินทร์ พยุยงค์
27. นันท์ลินี โพธิ์หล้า
28. วรรณศิกา แดงบุปผา
29. อรจิรา พงศ์วิสุทธิ์รักษา
30. เกศยา เทพหมอยา
31. นันทิกานต์ โสดาลี
32. ปัทมาวดี นาวารี
33. พัฒน์นรี ธนาทรัพย์ภาคิน
34. อรพิณ เขียวประเสริฐ
35. ศิรินันท์ สิมพานดง
36. ณัฏฐริณีย์ ปวงสุข
37. ธารณา ศิรดานิฏฐา
38. กนกอร ถาวรรัตน์
39. จิราพร แจ้ไร่คะ
40. โสมฤทัย ปาปะทา
41. กิตต์ชญาห์ เสงี่ยมศรี
42. ไพจิตร ที่รัก
43. วิษณุ กระเป๋าทอง
44. รวิพร รัชตารมย์
45. เจนยุทธ บุญสุข
46. ทิพวรรณ ช้างโต
47. รสสุคนธ์ ไกรกรุง
48. สุภาวดี อยู่ท้วม
49. ปรียาภรณ์ ขันตรีคำ
50. จริยาภรณ์ จันทร์ดำ

ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องส่งข้อมูลของท่านเข้ามาที่อีเมล spatzslim2016@hotmail.com ไม่เกินวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558
สิ่งที่ต้องระบุมาในอีเมล คือ
1. ชื่อ - นามสกุล จริง
2. ชื่อเล่น 
3. น้ำหนัก
4. ส่วนสูง 
5. เบอร์โทร
6. ชื่อ Facebook 
7. ชื่อ Instagram 
หมายเหตุ : Facebook และ Instagram จะต้องเปิดเป็น Public Account

ผู้เข้ารอบแรกทั้ง 50 ท่าน จะต้องได้รับการพิจารณารูปร่าง น้ำหนัก รวมถึง บุคลิกภาพ ตัวจริง โดยเตรียมบัตรประชาชนมาเพื่อแสดงตัว เข้ามาลงทะเบียนพร้อมกันใน วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558  เวลา 13.00 น. ที่ SLC Clinic สาขา ทองหล่อ   
สอบถามเพิ่มเติมสำหรับโครงการนี้ 094 – 001 - 7317

**หากท่านใดที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนตามวัน และ เวลาข้างต้นได้ ทางเราจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทุกกรณี** 

แผนที่ SLC สาขาทองหล่อ : https://goo.gl/maps/LxkMZ1kYae52

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Call Center : +66 2 714 9555

Whatsapp : +66 96 116 0806

Facebook : SLCclinic

Skype : SLCclinic

LINE : @SLCclinic

เพิ่มเพื่อน

Related News & Press

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว