Call center : +662-714-9555   Line ID : @SLCclinic     Open Daily : 10:00 - 20:00
ตอกย้ำความเป็นที่ 1 ! การันตีด้วยรางวัลอันทรงเกียรติ “ The Number One Legendary Performance ” 7 ปีซ้อน!
07 ก.พ. 2561 13:52 น.  |  เปิดอ่าน 1,636
0
Share LINE it! Tweet Share
ตอกย้ำความเป็นที่ 1 ! การันตีด้วยรางวัลอันทรงเกียรติ “ The Number One Legendary Performance ” 7 ปีซ้อน!

ตอกย้ำความเป็นที่ 1 ! การันตีด้วยรางวัลอันทรงเกียรติล่าสุด “The Number One Legendary Performance” 7 ปีซ้อน!
"SLC Siam Laser Clinic" ได้รับเกียรติ จากบริษัท Merz Aesthetics สหรัฐอเมริกา สาขาประเทศไทย รับมอบโล่รางวัลอันทรงเกียรติ “The Number One Legendary Performance Award”

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ โรงเเรม park Hyatt Bangkok ที่ผ่านมา "SLC Siam Laser Clinic" ได้รับเกียรติ จากบริษัท Merz Aesthetics สหรัฐอเมริกา สาขาประเทศไทย รับมอบโล่รางวัลอันทรงเกียรติ “The Number One Legendary Performance Award” โดย "SLC Siam Laser Clinic" เป็นหนึ่งเดียวที่มีการใช้ “Ulthera” กับปริมาณการใช้หัวสูงสุดของประเทศไทยประจำปี 2017

นำโดย นายแพทย์ ธีระชัย วรัญญูรัตนะ ประธานกรรมการบริษัท SLC Group แพทย์หญิงพิมพิดา วรัญญูรัตนะ
เเละ ทีมเเพทย์ SLC Siam Laser Clinic ที่เป็นส่วนสำคัญอย่างดียิ่งในการได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ในครั้งนี้

นายเเพทย์ กัมปนาท ตั้งอมตะกุล
นายเเพทย์จักกภาส มโนนุกูล
นายเเพทย์ฉัตรพล คงเฟื้องฟุ้ง
นายเเพทย์ศริพงษ์ ประเสริฐสุนทราชัย
นายเเพทย์พีรสักก์ นาควัชระ
เเพทย์หญิงวัลลภา อัศวเบ็ญจาง
เเพทย์หญิง ณัฐกานต์ อนันตกูล
เเพทย์หญิงธนวรรณ สุขเสรี
เเพทย์หญิงกัลยา ธัญญศิริ
เเพทย์หญิงไดเเอน เลาหทัย
เเพทย์หญิงสุภาภรณ์ เรืองสุริยะพงศ์
เเพทย์หญิงอภิณห์พร สวัสดีเจริญกิจ
นายเเพทย์กฤษณ์ อนันตกูล
เเพทย์หญิงตรีนุช คุณดิลกชัย
เเพทย์หญิงปิยะมาศ สิงห์วาหะนนท์
เเพทย์หญิงศิวะรัตน์ โชตินุกุล
เเพทย์หญิงศลิษา โอภาประกาสิต
เเพทย์หญิงเมธารัตน์ ทัศนะเทพประเสริฐ
เเพทย์หญิงอรุณศรี ไกรศักดาวัฒน์
เเพทย์หญิงชมพูนุท กลิ่นกุสุม
เเพทย์หญิงภัทริการ์ โฮ
เเพทย์หญิงจนัญญา ภูวคีรีวิวัฒน์
เเพทย์หญิงชนัญชิตา ชุ่มวิเศษ
เเพทย์หญิงฟารีดา หงษ์ศรีจินดา
เเพทย์หญิงสุรีย์พร ศรีตั้งรัตนกุล
เเพทย์หญิงชัญญรักษ์ กิจชลวิวัฒน์
นายเเพทย์ประโพธ อัศววรฤทธิ์
เเพทย์หญิงภัทริน อนุศักดิ์เสเถียร
เเพทย์หญิงกันทิมา บุญทวีกุล
เเพทย์หญิงชนาทิพย์ ญาณอุบล
เเพทย์หญิงสุรีย์รัตน์ ศรีตั้งรัตนกุล
นายเเพทย์ธีร์ ว่องวุฒิกำจร
นายเเพทย์บุญฤทธิ์ บุศยศักดิ์
นายเเพทย์วชิรพล เข็มหอม
นายเเพทย์ชวพล ยุวดี
นายเเพทย์กิตตินันท์ สุวรรณชัย
นายเเพทย์คมเดช ธนวชิระสิน
นายเเพทย์ สมควร เดชาศิลารักษ์​โดย "SLC Siam Laser Clinic" ยังคงเป็นผู้นำอันดับหนึ่งมาโดยตลอด 7 ปี อีกทั้งปีที่ผ่านมายังคงรักษามาตราฐานความเป็นตัวจริงอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการคว้ารับรางวัลอันทรงเกียรติพร้อมกันถึง 2 รางวัลติด กับรางวัลสูงสุดของประเทศไทยเเละรางวัลสูงสุดระดับเอเซียเเปซิฟิกส์อีกด้วย

"SLC Siam Laser Clinic" ขอขอบพระคุณผู้เข้ารับบริการทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้เราได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ “SLC Siam Laser Clinic”

"SLC Siam Laser Clinic" เราจะมุ่งมั่นพัฒนาเเละดูเเลด้วยความจริงใจเเละใส่ใจทุกรายละเอียด

“เพราะเราจริงใจเลือกสรรเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อคุณ”

ติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสาร โปรโมชั่น SLC Siam Laser Clinic บน Facebook คลิกที่นี่!!
Share LINE it! Tweet Share

Call center : +662-714-9555
Line ID : @SLCclinic
Mon-Sun 10:00 - 20:00