HomeHome PromotionPromotion VouchersVouchers ServicesServices LINE Official AccountLINE Official

SEARCH

Recommend Keywords : Product Code , Product Name

Articles
Do you know? A cause of “Breast cancer” in women with breast augmentation surgery..
09 Mar 2016 19:57 | Read 16,392

นี่คืออีกหนึ่ง “สาเหตุมะเร็งร้าย” ที่คุกคามสาวๆเสริมหน้าอก 
รู้หรือไม่? ผลกระทบจากการการถูกใส่ซิลิโคนเสริมหน้าอกที่ไม่มีการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากทั่วโลก มีส่วนทำให้เป็น “มะเร็งเต้านม” ได้ เนื่องจาก ซิลิโคนเสริมหน้าอกดังกล่าวถูกผลิตขึ้นจากวัสดุที่มีราคาถูก เป็นเกรดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช่ซิลิโคนเกรดที่ใช้ในทางการแพทย์ บางรายหากถูกใส่ซิลิโคนเถื่อนเข้าไปแล้ว เพียงไม่ถึง 1 ปี จะพบว่าหน้าอกผิดรูป ผิวบริเวณหน้าอกเกิดอาการอักเสบ และ สิ่งที่น่ากลัวไปยิ่งกว่านั้น หากเกิดเชื้อมะเร็งร้ายขึ้นแล้ว จะมีผลไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย 

 
More information

Call Center : +66 2 714 9555

Whatsapp : +66 96 116 0806

Facebook : SLCclinic

Skype : SLCclinic

LINE : @SLCclinic

เพิ่มเพื่อน

Related Articles

This website collects information on the use of this website. To provide a good experience for you If you continue to use the website Or close this message We assume that you accept the Privacy policy